Dịch vụ kế toán

ĐẠI HÀ hiểu rằng, đứng ở góc độ doanh nghiệp, hệ thống và nhân sự cho kết toán phải đem lại nhiều hơn là chỉ đơn thuần lưu trữ thông tin. ĐẠI HÀ có thể giúp doanh nghiệp giải tỏa mối bận tâm trên để khách hàng có thể yên tâm tập trung vào kinh doanh và lên kế hoạch cho nguồn lực tài chính của mình. Căn cứ vào từng nhu cầu cụ thể trên, chúng tôi sẽ đưa ra giải pháp để giúp khách hàng đạt được chiến lược và mục tiêu đã đặt ra.

Đội ngũ kế toán viên nhiều kinh nghiệm của chúng tôi sẽ cung cấp đa dạng các dịch vụ kế toán phù hợp yêu cầu kinh doanh của khách hàng, bao gồm các dịch vụ ghi sổ kế toán, thiết kế và xây dựng hệ thống kế toán, hệ thống báo cáo quản trị và lập báo cáo tài chính định kỳ cho khách hàng. Các giải pháp ĐẠI HÀ đề xuất sẽ thỏa mãn mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp, đem lại giá trị gia tăng về:

i)    Hiệu quả về chi phí và giải pháp thực tiễn cho quản lý; 
ii)    Kế hoạch, hiệu quả và thiết kế hệ thống kế toán và báo cáo quản trị phù hợp thông qua đó hỗ trợ ban lãnh đạo trong việc ra quyết định kinh doanh; 
iii)    Cải thiện hệ thống kế toán hiện tại; 
iv)    Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và của ban lãnh đạo; 
v)    Giảm thiểu rủi ro và cải thiện hệ thống kiểm soát nội bộ; 
vi)    Giải pháp cho các yêu cầu kế toán đặc thù.

Dịch vụ kế toán của chúng tôi bao gồm:

 • Dịch vụ ghi sổ sách kế toán hàng tháng:
  • • Dịch vụ kế toán hàng tháng,
  • • Dịch vụ thuế hàng tháng,
  • • Lập báo cáo tài chính hàng tháng,
  • • Tư vấn về các vấn đề thuế, kế toán hàng tháng
 • Thiết kế hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ
 • Cung cấp kế toán trưởng và nhân viên kế toán theo kỳ
 • Chuẩn bị báo các tài chính hợp nhất và báo cáo quản trị
 • Các dịch vụ kế toán khác