Tư vấn quản tri và tái cấu trúc doanh nghiệp

Đại Hà dựa vào đội ngũ chuyên gia của mình nhằm hiện thực hóa chiến lược kinh doanh và mục tiêu của khách hàng. Chúng tôi cam kết duy trì và tạo dựng giá trị cho doanh nghiệp của đối tác thông qua các dịch vụ tư vấn đóng góp từ kinh nghiệm và hiểu biết của chúng tôi.
Chúng tôi cung cấp đa dạng các dịch vụ tư vấn giúp cho khách hàng vươn lên trong môi trường kinh doanh nhiều thử thách.

Định giá và dự phòng kế hoạch kinh doanh

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sở hữu kiến thức chuyên sâu trong việc phát triển các mô hình định giá và dự phòng kế hoạch kinh doanh cho nhiều loại hình ngành nghề, cung cấp cho khách hàng góc nhìn thấu đáo về công việc kinh doanh và thương vụ mục tiêu.

Tài chính doanh nghiệp

Công ty của chúng tôi đáp ứng quan ngại của khách hàng về chức năng và tính hiệu quả của hoạt động tài chính tại doanh nghiệp. Chúng tôi cung cấp một gói giải pháp giúp đối tác tái cơ cấu và nâng tầm hoạt động tài chính phù hợp với hoạt động kinh doanh.

Sáp nhập và Mua lại

Chúng tôi có hiểu biết thấu đáo trong việc tiến hành thương vụ sáp nhập và mua lại, giúp đối tác hoàn thành mục tiêu kinh doanh. ĐẠI HÀ có thể cung cấp giải pháp trọn gói giải quyết các vấn đề tuân thủ và tạo dựng giá trị công hưởng theo nhu cầu của đối tác.

Định giá tài sản

Đội ngũ thẩm định viên sẽ trợ giúp quá trình ra quyết định của đối tác thông qua kết quả thẩm định chuẩn xác và cẩn trọng liên quan đến giá trị tài sản.

Đào tạo nghiệp vụ

Đội ngũ lãnh quản lý cấp cao của ĐẠI HÀ có các mối quan hệ hữu ích với các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực, các nhà nghiên cứu học thuật có khả năng nâng cao trình độ đội ngũ nhân lực của đối tác thông qua các khóa đào tạo cập nhật và thiết thực được thiết lập theo nhu cầu kinh doanh cụ thể của đối tác.