Tin tức

24/05/2018

Những điểm mới trong đề án cải cách chính sách tiền lương

Với cách tính lương hiện nay, đa số người lao động rất khó hiểu vì phải lấy lương cơ sở nhân với hệ số, nhân với phụ cấp nhiều loại khác nhau...

23/05/2018

Xăng tăng hơn 500 đồng một lít

Sáng 8/5, trong ngày làm việc thứ 2, hội nghị Trung ương 7 (khoá XII) đã cho ý kiến vào Đề án "tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là...

09/05/2018

Cải cách tiền lương gắn với tinh giản bộ máy

Với cách tính lương hiện nay, đa số người lao động rất khó hiểu vì phải lấy lương cơ sở nhân với hệ số, nhân với phụ cấp nhiều loại khác nhau...

03/05/2018

Trung ương bàn công tác cán bộ, cải cách tiền lương

Với cách tính lương hiện nay, đa số người lao động rất khó hiểu vì phải lấy lương cơ sở nhân với hệ số, nhân với phụ cấp nhiều loại khác nhau...

02/05/2018

2018 trình đề án cải cách chính sách tiền lương

Với cách tính lương hiện nay, đa số người lao động rất khó hiểu vì phải lấy lương cơ sở nhân với hệ số, nhân với phụ cấp nhiều loại khác nhau...